Het kwaad en de vrije wil Paul van Tongeren

Het kwaad en de vrije wil Paul van Tongeren
Datum 20 november 2018
Tijd 19:30 uur
Locatie Eernewoude, Eben Haëzer kerk, Wiidswei 6
Entree
€8,00

Het kwaad en de vrije wil

Over hoe Augustinus de wil ontdekt als oplossing voor het probleem van het kwaad, en hoe onze autonome wil ons soms juist machteloos maakt.

Prof. Dr. Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon gasthoogleraar ethiek aan de KU Leuven

Agenda