Iona-zangmiddag

Iona-zangmiddag
Datum 10 februari 2019
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Leeuwarden, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18

Iona-zangmiddag
Waar hemel en aarde elkaar (aan)raken

Op zondagmiddag 10 februari is er een Iona-zangmiddag in de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden. De samenzang staat onder leiding van Jannie Geertsma en wordt op de piano begeleid door Arjen Nauta.

Na afloop is er eerst koffie of thee, en daarna een korte viering o.l.v. Wilma Tiemersma.

De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld!
Wel graag even van te voren opgeven opgeven bij de koster  058 – 2124073 of koster-dgl@kpnmail.nl

Entree: vrijwillige bijdrage

Agenda