Kind met toekomst -Jou se libben

Kind met toekomst -Jou se libben
Datum 9 juli - 30 september
Locatie Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18 Leeuwarden

Tentoonstelling Kind met toekomst – Jou se libben

In de komende maanden, tijdens Tsjerkepaad 2021, is er in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden een tentoonstelling met als titel Kind met toekomst – Jou se libben

Naast een terugblik op de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding wordt de aandacht vooral gevestigd op het lot van kinderen, toen en nu. Op de Smokkelbern (de Joodse kinderen die in het geheim vanuit Amsterdam naar Friesland gebracht werden) en mede daardoor op de verzetsactiviteiten van ds. Felix van der Wissel, Krijn van den Helm en Harm Kingma, allen verbonden aan de doopsgezinde gemeente Leeuwarden. Zij zorgden, met anderen, voor een veilig onderkomen van de Joodse kinderen uit Amsterdam. Enkele van de documentaires van Gerard van der Veer die eerder via Omrop Fryslân werden getoond, zullen eveneens te zien zijn.
Zoals nu een groep zusters van de doopsgezinde gemeente quilts maken voor vluchtelingen in kampen en getroffenen in rampgebieden, zo ontvingen doopsgezinden direct na de bevrijding quilts, kleding en andere hulpgoederen uit Amerika van overzeese geloofsgenoten. Enkele van deze oude quilts worden tentoongesteld.

Verder is er aandacht voor oorlogen en conflicten die ook heden ten dage nog steeds kindslachtoffers eisen én voor de acties binnen de doopsgezinde gemeente ten bate van kind-projecten in Kenia (Blessed Generation) en Zuid-Afrika (Vreugde-kinderen, daar weggooi-kinderen/aids-kinderen genoemd).

Wanneer:  Van 9 juli t/m 30 september (globaal tijdens Tsjerkepaad),
iedere vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
iedere zaterdag van 13.30-17.00 uur
Entree:      gratis; een bijdrage voor Blessed Generation en/of Vreugdekinderen wordt op prijs gesteld

Agenda