Kleurrijk Fryslân Café

Kleurrijk Fryslân Café
Datum
18 januari
Tijd
15:30 - 17:30 uur
Locatie
Leeuwarden, NHL Stenden, Rengerslaan 8 - 10

18 januari 2019

Kleurrijk Fryslân Café in samenwerking met studenten Live Communicatie NHL Stenden.

Agenda