Kleurrijk Fryslân Café

Kleurrijk Fryslân Café
Datum 18 januari 2019
Tijd 15:30 - 17:30 uur
Locatie Leeuwarden, NHL Stenden, Rengerslaan 8 - 10

18 januari 2019

Kleurrijk Fryslân Café in samenwerking met studenten Live Communicatie NHL Stenden.

Agenda