Koningen en profeten: Het Eerste (Oude) Testament over Leiderschap

Koningen en profeten: Het Eerste (Oude) Testament over Leiderschap
Datum 8 januari
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Leeuwarden, Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28-30
Entree
€ 5,00

Dit is de laatste avond van deze cursus. We laten dan het thema ‘koningen en profeten’ min of meer achter ons en richten ons aan de hand van een tekst van de profeet Jeremia vooral op de vraag of wij, door zijn (vaak nogal heftige) woorden heen, iets kunnen zien van de mens Jeremia en van zijn manier om met de grote problemen van zijn tijd om te gaan. De avond staat in principe open voor iedereen die graag (nader) wil kennismaken met de profetie van Jeremia. Vooraf wordt het materiaal voor deze avond toegezonden. Het is belangrijk dit vooraf door te lezen. Mocht u tot nu toe niet meegedaan hebben met de cursus en nu wel mee willen doen, dan kan dat. Wel is het dan gewenst ook een deel van het materiaal van de andere avonden door te nemen. Indien u zich alsnog voor deze avond aanmeldt, zal dat materiaal u per e-mail worden toegezonden.

Cursusleider: Jan van Belle, remonstrants predikant

Opgave via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda