Lezing Christa Anbeek

Lezing Christa Anbeek
Datum 4 oktober 2019
Tijd 10:00 - 13:45 uur
Locatie Leeuwarden, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18
Entree
€ 12,50 incl consumptie en lunch

Op vrijdag 4 oktober houdt het Fries Godgeleerd Gezelschap (opgericht in 1838) zijn jaarlijkse open studiedag. Spreker dit jaar is onze Christa Anbeek, professor aan het Remonstrants seminarie en hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU in Amsterdam en in haar optiek moet theologie uitgaan van de concrete levenservaring van gewone mensen. Zij focust daarbij met name op zogenaamde contrastervaringen. Gebeurtenissen waardoor het ongewone en oncontroleerbare het leven binnendringt en ons bestaan op zijn kop zet. Ze kunnen positief zijn als de geboorte van een kind. Of negatief als verlies, lijden en dood. Theologie onderzoekt wat er in deze ervaringen oplicht van wat er echt toe doet in het leven. Tevens vraagt zij naar wat in religieuze tradities en rituelen aan kennis daarover te vinden is. Je zou het theologie op zijn kop kunnen noemen: van het leven naar de traditie in plaats van andersom.

In haar lezing zal zij haar keuze voor dit uitgangspunt toelichten en schetsen hoe theologie er uit komt te zien wanneer zij van daaruit vertrekt en wat dan haar opdracht is. Aansluitend zullen Wiebke Heeren en Alco Meesters, beiden lid van het FGG, in een pitsch van drie minuten kort hun visie geven op het thema theologiseren vanuit contrastervaringen. Vervolgens is er alle gelegenheid om met Christa Anbeek van gedachten te wisselen. De dag wordt afgesloten met een lunch.

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden Tijd: 4 oktober, 10.00 – 13.45 uur Kosten: € 12,50 pp., inclusief consumpties en een eenvoudige lunch

Aanmelding voor deze bijeenkomst graag vóór vrijdag 28 september via e-mail: (wl.dejong@knid.nl) onder gelijktijdig overmaken van € 12,50 op rekening NL44 INGB 0000 8556 41 t.n.v .penningmeester FGG, Leeuwarden

 

Agenda