Lezing Prof. Dr. C.J. (Cees) den Heijer

Lezing Prof. Dr. C.J. (Cees) den Heijer
Datum 10 september 2019
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Eernewoude, PKN kerk Eben Haëzer, Wiidswei 6
Entree
€ 8,00

10 september Earnewâldster Rûnte/Rotonde

Jezus bron van hoop – ook bron van tegenspraak

De geschiedenis van de kerk is geen bron van hoop, maar kennis van het verleden kan ons wel inspireren de moed desondanks niet te verliezen

Agenda