Lichtdienst van het Soeficentrum Friesland

Lichtdienst van het Soeficentrum Friesland
Datum
16 december
Tijd
11:00 - 12:30 uur
Locatie
Lekkum, Maersterpaed 8

Lichtceremonie in het Spiritueel centrum Pacha Mama, Maersterpaed 9 in Lekkum.

 

Agenda