Lichtdienst van het Soeficentrum Friesland

Lichtdienst van het Soeficentrum Friesland
Datum 23 december 2018
Tijd 11:00 - 12:30 uur
Locatie Lekkum, Maersterpaed 8

Lichtceremonie in het Spiritueel centrum Pacha Mama, Maersterpaed 9 in Lekkum.

Thema: “Wees het licht”

 

 

Agenda