Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?

Datum 15 september 2018 - 6 oktober 2018
Tijd 13:30 - 17:00 uur
Locatie Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 30

De expositie Mienskip (gemeenschap) door het Lam wordt gehouden in de Lutherse Kerk in Leeuwarden en bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop. Haar werk verbeeldt de gedachte werkelijkheid, de geloofde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Zij laat zien hoe deze werkelijkheden op elkaar ingrijpen of juist niet. Het Lam Gods als symbool van gemeenschap is een belangrijk thema van de expositie.

De bezoeker wordt uitgenodigd gedachten, associaties en beelden te vormen over wat er te zien en te lezen is en deze achter te laten voor de volgende bezoeker. Hij of zij wordt op die manier mede-exposant en deelnemer aan een gemeenschap waarvan niemand kan worden buitengesloten.

Oecumenische en hedendaagse kruiswegstatie

Tegelijkertijd met de expositie Mienskip door het Lam wordt een oecumenische kruiswegstatie geëxposeerd. De kruiswegstatie is bijzonder omdat veertien kerken uit Leeuwarden één gemeentelid hebben gevraagd een statie te verbeelden. De veertien staties geven een intense verbeeldingskracht weer. Deze kruiswegstatie is ontstaan naar aanleiding van de opvoering van de muzikale paasvertelling The Passion in Leeuwarden op Witte Donderdag 2017.

Kunst in beeld en muziek

Tijdens de opening op 15 september zal Eveline Jansen, organist van de oud-katholieke kathedraal in Utrecht, een drietal orgelwerken spelen. Zij zal dan vertellen waarom ze een bepaald orgelwerk bij een bepaald kunstwerk heeft gekozen.

De expositie wordt gehouden In het kader van Leeuwarden/Friesland 2018, Culturele Hoofdstad van Europa dat eveneens mienskip (gemeenschap) als thema heeft. De expositie is een initiatief van de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging en wordt ondersteund door de lokale lutherse en oud-katholieke gemeente. Met deze samenwerking kijken we over de kerkelijke grenzen heen en verder. Gemeenschap vorm je immers door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

Plaats: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 30, 8911 KN Leeuwarden

Opening: Zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur.

Openingstijden: van 15 september t/m 6 oktober 2018 op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 – 17.00 uur.

Workshops: € 7,50 p.p. 5 oktober 2018: 9.30 – 12.30 uur en 19.15 – 22.00 uur.

Workshop voor groepen op afspraak. Info en aanmelden via lamgods@xs4all.nl

Agenda