Nieuw leven voor de kerk

Nieuw leven voor de kerk
Datum 13 december 2018
Tijd 19:30 uur
Locatie Leeuwarden, Lutherse kerk

Nieuw leven voor de kerk

 Een thema-avond met de bijbel als gesprekspartner

Hoe moet het verder met de kerk? Hoe komt er in de samenleving meer ruimte voor het levensbeschouwelijk gesprek? Wat is daarvoor nodig? Dit soort vragen komen al gauw op, als je nadenkt over de positie en betekenis van de kerk. Dichterbij: wat betekenen de ontwikkelingen die we op dit gebied zien voor ons als remonstranten? Wat moeten we doen?

Op deze avond willen wij vanuit onze eigen situatie aan dit soort vragen aandacht besteden en proberen meer zicht te krijgen op wat ons te doen staat. We zullen dit doen aan de hand van de methode van het contextueel Bijbellezen, een methode waarbij een actueel thema wordt verkend en vervolgens een passage uit de bijbel wordt ‘meegenomen’ in het gesprek. Dit kan verrassende inzichten opleveren.

Jan van der Belle volgt een cursus ‘Contextueel Bijbellezen’ en wil in dit kader graag een keer ‘proefdraaien’. Wie wil hier aan meedoen? U kunt zich opgeven per mail: leeuwardenremonstranten@gmail.com

begeleider: Jan van Belle

 

Agenda