Noodopvang Fryslân

Noodopvang Fryslân
Datum 26 maart 2019
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Leeuwarden, Titus Bramdsmahuis, Bonifatiusplein 21

UITNODIGING

Deze uitnodiging is voor allen in Friesland, die zich zorgen maken over on-gedocumenteerde asielzoekers met hun kinderen. We denken speciaal aan degenen, die niet of moeilijk terug kunnen naar hun land van herkomst.

Tot nu toe is er geen Bed, Bad & Brood in Leeuwarden!

Pim Fischer, de advocaat die zich n.a.v. mensenrechten gespecialiseerd heeft in de problematiek van afgewezen asielzoekers, hoopt op 26 maart hierover te spreken.

Hartelijk welkom van 15.00 tot 17.00 uur in de grote zaal van het Titus Brandsmahuis (Bonifatiusplein 21, Leeuwarden).

NOF: Noodopvang Fryslan, het Diaconaal Platform hoort daarbij, nodigt u/jullie van harte uit deze bijeenkomst mee te maken. We hopen mee door uw inbreng onze afgewezen ‘vreemdelingen’ van dienst te zijn!

U kunt zich opgeven bij Anneke Omvlee, haar e-mail is: annekeomvlee@gmail.com

 

 

Agenda