Online Symposium ‘Bijbel – Context – Autobiografie’

Online Symposium ‘Bijbel – Context – Autobiografie’
Datum 12 november 2020
Tijd 13:30 - 15:00 uur
Locatie digitaal

Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium

Donderdagen 12 en 19 november 2020

van 13.30 tot 15.00 uur

Kunnen we de Bijbel nog lezen en uitleggen zonder dat we rekening houden met de voortdurende wisselwerking tussen tekst en lezer? Die tijd is voorbij. De betekenis van de Bijbel hangt af van wie leest, waar gelezen wordt en hoe die lezing doorwerkt in de context van de lezersgroep. Velen van ons denken zich van dit feit inmiddels wel bewust te zijn. Maar hoe deze interpretatieprocessen werken en vooral hoe je er op een methodische wijze gebruik van kunt maken in het werk van de kerk, dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. De vraag naar het « hoe » is daarom het uitgangspunt van dit remonstrants-doopsgezinde symposium over autobiografisch en contextueel bijbellezen.

Remonstranten kunnen voortborduren op de publicatie Mijn held en ik. Autobiografisch Bijbellezen. Doopsgezinden, vertrouwd met methodisch contextueel Bijbellezen, kunnen bijdragen met hun inzet op gezamenlijkheid en transformatie. Beide benaderingen komen samen in een gevarieerd programma, gericht op voorgangers in gemeenten en instellingen, studenten en andere geïnteresseerden, met als doel er ook zelf creatief mee te kunnen werken.

Vanwege de Corona-context wordt het symposium online aangeboden in drie ontmoetingen van 1,5 uur. Het symposium bestaat uit korte lezingen, filmpjes ‘uit de praktijk’, opgenomen interviews, en workshops in break out rooms gecombineerd met offline werkopdrachten. Bedoeling is dat deelnemers meedoen in het experiment door in te tekenen op alle drie de bijeenkomsten.

Programma

Contextueel en autobiografisch bijbellezen, methodiek en verschillende benaderingswijzen

  • Bert Dicou, Arminius Instituut, redactie Mijn held en ik. Autobiografisch Bijbellezen, 2020: Welkom, kennismaking, introductie op het thema
  • Interview met Andres Pacheco Lozano, MA, PhD traject contextueel bijbellezen, Doopsgezind Seminarie
  • Interview met dr. Ari Troost, docent PThU. Zijn dissertatie, Exegetical Bodybuilding: Gender and Interpretation in Luke 1–2. Utrecht University 2019, is een belangrijke verkenning van de mogelijkheden van methodisch autobiografisch bijbellezen.
  • Gesprek naar aanleiding van beide interviews
  • Afsluitende column van prof. dr. Chris Doude van Troostwijk, Visiting professor Doopsgezind Seminarie: “De held op sokken”

Kosten: deelnemers wordt na afloop om een vrijwillige bijdrage gevraagd

Locatie: een rustige zelfgekozen plaats ‘met bereik’

Opgave: Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Agenda