Passion in Silence

Passion in Silence
Datum 7 april 2017
Tijd 12:00 - 20:00 uur
Locatie Doopsgezinde kerk Leeuwarden
Vooraf aan het grootse gebeuren van de Passion in Leeuwarden willen we ons met meditatieve aandacht, gebed en stilte voorbereiden, met ‘wachet und betet’.
Een achttal predikanten verzorgen op elk half uur een geleide christelijke meditatie. Het eerste meditatieve moment is van 12.30 – 13.00 uur. Om 13.30 – 14.00 een volgend gebedsmoment en dit vervolgt zich om 14.30 uur, 15.30 uur etc. tot het eindigt met een avondgebed om 19.30 uur.
Om 12.00 uur gaat de deur open en tussen de meditaties door is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee en mogelijk gesprek.
Ook is men welkom om even in stilte te zitten of een kaarsje aan te steken in Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18.
De organisatie ligt bij de Vacare-groep Friesland, een platform voor meditatief gebedsleven, waar verschillende Friese predikanten aan deelnemen.

Agenda