Oproep Kinderpardon

Oproep Kinderpardon
Datum 22 november 2018
Tijd 08:30 uur
Locatie Den Haag

Kinderpardon: op naar Den Haag!

Ook in Drachten worden wij geconfronteerd met het leed van gezinnen met kinderen, die in ons land zijn groot geworden en soms al volwassen zijn, maar geen verblijfsvergunning krijgen.

Zij voldoen volgens de IND niet aan de zeer streng toegepaste criteria  om voor een kinderpardon in aanmerking te komen. Wij kennen verschillende ‘Howicks’ en ‘Lily’s’, die in Friesland wonen bij name.  Voor ons hebben deze kinderen en jongeren een gezicht. Wij vinden, dat zij, geworteld in Nederland, niet uitgezet mogen worden. Dat zou onmenselijk zijn.

Daarom gaat de IKW naar de Bethelkapel in Den Haag en gaat meedoen aan de doorlopende viering, die daar gehouden wordt. Jan van Belle is één van de voorgangers van deze viering. Daarmee wil men een inval van de vreemdelingenpolitie voorkomen, en het Armeense gezin, dat in de kerk een toevlucht gevonden heeft, voor arrestatie en uitzetting behoeden. Maar onze focus is vooral gericht op alle 400 kinderen. Voor hen doen wij het.

Donderdag, 22 november 2018, gaan wij per bus naar Den Haag. Wij vertrekken om 9.00 uur ‘s morgens vanaf het transferium Oost aan de Ureterpvallaat. Daarachter is ruime parkeergelegenheid. Wij hopen om twaalf uur bij de Bethelkapel te zijn, waar wij van twaalf tot twee onze bijdrage zullen leveren aan de doorlopende viering.  Als u met ons wilt optrekken, kunt u zich opgeven bij ondergetekende, harmkleinikkink@hetnet.nl of bij a.oppewal@ziggo.nl tot uiterlijk 19 november. De kosten bedragen € 15.- per persoon.

Mensen uit de regio Leeuwarden kunnen zich aanmelden via janvanbelle@tele2.nl. De bus vertrekt om 8.30 uur uit Leeuwarden vanaf de parkeerplaats bij de sporthal aan het Kalverdijkje.

Het aantal mensen, dat mee kan, is aan een maximum gebonden. Wacht niet te lang met aanmelden, als u meewilt. Omdat wij onderweg niet stoppen, raden wij u aan brood en drinken mee te nemen.

Namens de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW),  Harm Klein Ikkink

Agenda