Peter Nissen – hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Remonstrants predikant

Peter Nissen – hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Remonstrants predikant
Datum 14 maart 2017
Tijd 20:00 - 22:30 uur
Locatie Tresoar Leeuwarden

Reformatie: één verlangen, vele scenario’s

Het woord Reformatie komt pas in de zeventiende eeuw in gebruik als aanduiding van een nieuw tijdperk in de geschiedenis. De hoofdrolspelers van de Reformatie gebruikten het woord ook wel, zij het niet als aanduiding van een tijdperk, maar als sleutelwoord voor hun verlangen: kerk en samenleving hebben een ingrijpende hervorming nodig. Het ideaal van een ingrijpende hervorming was niet nieuw. Het had oude papieren in het christendom. De weg naar vernieuwing was die van de herbronning. Het verlangen naar reformatie werd in de zestiende eeuw breed gedragen, maar de scenario’s liepen uiteen, van de Radicale Reformatie van dopers en spiritualisten tot de Katholieke Hervorming van de jezuïeten. De verschillen draaiden vooral over de vragen: wie mag het voortouw nemen, en hoe ver mag de hervorming gaan?

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Remonstrants predikant in Oosterbeek. Eerder was hij hoogleraar kerkgeschiedenis in Nijmegen en hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom in Tilburg. Hij schreef zijn proefschrift over de theologische polemiek van katholieken tegen de dopers in de zestiende en zeventiende eeuw.  Hij vertegenwoordigt de remonstranten in de Raad van Kerken in Nederland

14 maart 217  20.00 uur  bij TRESOAR – Boterhoek nabij Olderhoofdsterkerkhof  Leeuwarden

Agenda