Spinoza over religie, drs. Foeke Knoppers

Spinoza over religie, drs. Foeke Knoppers
Datum 13 oktober
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree
€ 5,00

13 oktober

Drs. Foeke Knoppers zal ons verrassen op de zienswijze van Spinoza, die ingaat op wat een manier van leven is, die ons een samenleving brengt die wenselijk is en ons goed zou kunnen doen.

Foeke Knoppers studeerde theologie in Leiden en was in diverse remonstrantse gemeenten werkzaam als predikant. Hij gaf een geeft veel cursussen over thema’s op het raakvlak van filosofie en theologie.

Zaal open vanaf 19.30 uur.

Agenda