Studiemiddag ‘Kun je als vrijzinnige gelovige wel bidden?’

Datum 8 mei 2017
Tijd 14:00 - 17:00 uur
Locatie PKN Dienstencentrum in Utrecht

Tot wie of wat bid je en hoe doe je dat dan? In de linkerflank van de kerk staat het gebed onder druk: men weet niet meer hoe het moet en zwijgt daarom liever. Terwijl het toch zeer goed mogelijk is om met een vrijzinnig godsbeeld te bidden. De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en het Arminius Instituut organiseren deze studiedag naar aanleiding van de VVP -publicatie ‘Tussen vraag en antwoord’ die op deze middag wordt gepresenteerd.  In ‘Tussen vraag en antwoord’ komen vijf vrijzinnige voorgangers aan het woord. Ze leggen uit of en hoe ze bidden en illustreren hun verhalen met veel uitgeschreven gebeden. Het geheel kan gebruikt worden door andere voorgangers of gelovigen om aan het werk te gaan met het  gebed: voorbij de schroom, voorbij de stilte.

De publicatie wil anderen inspireren omdat bidden betekenisvol kan zijn. Tijdens de studiedag komen de auteurs aan het woord en wordt er met elkaar gesproken en gediscussieerd over het gebed. Een studiedag die je wil uitdagen en motiveren om speels om te gaan met deze uiting van geloven.

Plaats: PKN Dienstencentrum in Utrecht

Agenda