Symposium Verbinding

Symposium Verbinding
Datum 29 september 2019
Tijd 13:00 - 17:00 uur
Locatie Leeuwarden, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18

29 september

In het verlengde van de Iepen Mienskip, Culturele Hoofdstad LF2018, willen wij het enthousiasme dat hierdoor is ontstaan uitwerken in dit symposium. Op het symposium staat de volgende vraag centraal:

‘Wat is uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?’

Programma: (voor het volledige programma zie http://www.kleurrijkfryslan.nl.)

13.00 uur Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn? Aansluitend wordt over het thema gesproken door:

  • Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie
  • Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden
  • Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC
  • Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme
  • Attie van Houten, vanuit het Soefisme
  • Jan Bosman, namens Solidair Friesland
  • George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.

15.30 uur Workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting

16.30 uur Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.

I.v.m. het beperkt aantal plaatsen dringend verzoek u aan te melden via info@kleurrijkfryslan.nl

Agenda