Taal en Werkelijkheid Jan Flameling

Taal en Werkelijkheid  Jan Flameling
Datum 9 oktober 2018
Tijd 19:30 - 22:00 uur
Locatie Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden
Entree
€5,00
De hedendaagse Anglo-Amerikaanse en continentale filosofie heeft – naast ‘het zelf’ – als belangrijk thema: de verhouding van taal en werkelijkheid. In deze lezing bezoeken we Cambridge, Parijs en Princeton om te weten te komen wat daar door vooraanstaande filosofen werd onderwezen.
Ludwig Wittgenstein toont aan dat ons dagelijks taalgebruik regel-geleid is, dat daar geen vaas met bloemen staat maar dat wij dat daar een ‘vaas met bloemen’ noemen. De Franse filosoof Michel Foucault stelt vast dat elke gespreksgemeenschap een orde van spreken (discours) kent die vastlegt wat wel en niet gezegd mag worden. De Amerikaanse filosoof Richard Rorty merkt op dat de procedures die het taalgebruik rechtvaardigen / regelen tijdstip- en plaatsgebonden zijn. De Franse filosoof Jacques Derrida stelt dat elke opvatting van de werkelijkheid een constructie is die potentieel bloot staat aan ontmanteling (deconstructie).

Alle vier filosofen hebben voorgesteld om taal niet op te vatten als een spiegel van de werkelijkheid maar om (evenals Friedrich Nietzsche) te beseffen dat taal wereld-scheppend van aard is.Jan Flameling is filosoof. Hij studeerde filosofie in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam en richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij geeft onderwijs aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming bij de overheid en organiseert verschillende seminars in Nederland, Griekenland en het Verre Oosten. Zie: http://www.janflameling.nl.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00. Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat alleen tijdig gereserveerde plaatsen gegarandeerd kunnen worden. Als u op de hoogte wilt blijven, dan wel vragen of suggesties heeft, stuur een mail

Agenda