Toneelstuk “Brieven aan mijn zoon”

Toneelstuk “Brieven aan mijn zoon”
Datum 27 januari 2019
Tijd 17:00 uur
Locatie Leeuwarden, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18
Entree
gratis, collecte na afloop

… En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer … 
De jonge Tabula wordt door de keizer aangesteld, om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. Zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten. De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?
Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft.

Opgave koster-dgl@kpnmail.nl

Iedereen is welkom.

Agenda