Tussen determinisme en vrijheid Cees Glashouwer

Tussen determinisme en vrijheid Cees Glashouwer
Datum 5 februari 2019
Tijd 19:30 uur
Locatie Eernewoude, Eben Haëzer kerk, Wiidswei 6
Entree
€ 8

Tussen determinisme en vrijheid

Verantwoordelijkheid veronderstelt keuzevrijheid, maar die is irreëel volgens sommige theologen en neurowetenschappers.  Recente experimenten over de vetopower zetten echter aan het denken.

Drs. Cees Glashouwer is emeritus predikant te Harlingen

Agenda