Vastenmaaltijd

Vastenmaaltijd
Datum 4 maart 2018
Tijd 18:00 uur
Locatie Leeuwarden, Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21

Zondag 4 maart organiseert de Werkgroep Vrede Ontwikkeling en Missie van de Sint Vitus Parochie haar jaarlijkse Vastenmaaltijd. De Vastenactie staat in het kader van Armoedebestrijding in Mbala, Zambia.

Tijdens de maaltijd zullen wij meer informatie geven over het project. En er staat ook informatie op de website, http://www.sintvitusparochie.nl.

Deelname is gratis, maar we komen aan het eind van de maaltijd wel langs met een collectebus voor een gift.
Ook kinderen zijn van harte welkom.

Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via:
• intekenlijsten in de kerk
• intekenlijsten in Titus Brandsma Huis
• of telefonisch bij ‘t Titus Brandsma Huis: 058 – 21 20 98 4, of per mail kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Agenda