Vijf jaar liedboek en verder

Vijf jaar liedboek en verder
Datum 26 mei 2018
Tijd 10:00 uur
Locatie Amersfoort, Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2
Entree
€ 10,00 inclusief lunch

Een bijeenkomst rond het in 2013 verschenen ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’: ervaringen, mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en suggesties. De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) organiseert deze dag voor predikanten,
cantores, voorzangers, organisten, pianisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en iedereen die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt.

We verkennen waar we staan. De enorme rijkdom aan liederen, zangvormen, gebeden en gedichten in het Liedboek inspireert velen in en rond de deelnemende kerken tot zingen en vieren. Maar ook na vijf jaar is nog niet iedereen vertrouwd met de breedte
van het repertoire. Reflectie op nieuwe mogelijkheden is op zijn plaats.

Daartoe organiseert de ISK deze bijeenkomst. We gaan aan de slag met diverse liederen en teksten uit het boek. Zo willen we bijdragen aan een breder gebruik van het Liedboek. En inspiratie opdoen voor onze wekelijkse en dagelijkse praktijk op zondagen en weekdagen, in erediensten en andere leefkringen.

Programma:

10.00 uur Inloop en koffie
10.30 uur Opening (Gert Landman, voorzitter ISK en dagvoorzitter)
10.45 uur Proef op de som …
11.00 uur Opmaat (Klaas Holwerda, secretaris ISK, met medewerking van workshopleiders en de Buitenschoolse Koorschool                            Utrecht onder leiding van Hanna Rijken)
12.15 uur Lunchpauze en demonstratie Liedboekcompendium13.00 uur Workshops (eerste ronde)
14.15 uur Workshops (tweede ronde)

Inschrijven voor de dag

 

 

 

mailen naar http://mailto:remonstrantenleeuwarden@gmail.com

Agenda