Waarheid in een wereld van post-truth, Adriaan van Veldhuizen

Waarheid in een wereld van post-truth, Adriaan van Veldhuizen
Datum 13 november 2018
Tijd 19:30 - 22:00 uur
Locatie Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

Je hoeft de krant niet eens goed te lezen om ze tegen te komen: vaccinatiefantasten, klimaatontkenners en lieden die in naam van het vaderland met statistieken over vluchtelingen rommelen. Op steeds meer plaatsen worden meningen als feiten verkocht en feiten als meningen weggewuifd. Die elasticiteit van het waarheidsbegrip lijkt alsmaar verder op te rekken, niet alleen door notoire complotdenkers, maar zelfs door de president van de Verenigde Staten. Leven we werkelijk in een tijd en samenleving waarin het met de “waarheid” is gedaan? Zijn we post-truth?

In deze lezing wordt aan de hand van denkers en voorbeelden geschetst wat post-truth is en waarom dit lelijke woord toch inzicht in onze samenleving kan verschaffen. Dat gebeurt via de omweg van de filosofie. Eerst kijken we naar wat  “post-begrippen” eigenlijk zijn, dan bestuderen we naar (vermeende) relatie tussen postmodernisme en post-truth om af te sluiten met een uiteenzetting over een specifiek soort waarheidsbegrip. Dat is een waarheidsopvatting die ons in staat stelt post-truth the begrijpen, in context te plaatsen en zinvol te gebruiken. Gaandeweg raken we zowel aan praktische voorbeelden, als aan theoretische concepten zoals hermeneutiek en abductie.

Adriaan van Veldhuizen studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen en promoveerde in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Aan die universiteit is hij verbonden als Universitair Docent Theorie van de Geschiedenis. Daarnaast werkt hij aan het geschiedtheoretische KNAW-project “Epochal Thinking” en is hij redacteur van literair tijdschrift De Gids.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00. Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat alleen tijdig gereserveerde plaatsen gegarandeerd kunnen worden. Als u op de hoogte wilt blijven, dan wel vragen of suggesties heeft, stuur een mail

Agenda