Walk of Peace

Walk of Peace
Datum 21 september 2018
Tijd 13:30 uur
Locatie Leeuwarden, wijk Bilgaard

Vredesweek 2018 van 15 tot 23 september

Walk of Peace

De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Op 21 september 2018 zal in de wijk Bilgaard de Walk of Peace plaatsvinden. Thema is om armoede als onrecht op de kaart te zetten op weg naar een rechtvaardige vrede.

Naast de Raden van Kerken wordt dit initiatief breed gedragen door maatschappelijke organisaties en politici. Als afzonderlijke kerken nemen de Basisgemeente en de Remonstranten deel.  Voor verdere informatie zie de website.

Deelname gratis.

Inloop 13.30 uur. Start wandeling 14.00 uur.

Locatie: Het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 te Leeuwarden.

Agenda:

13.30  Ontvangst met koffie en thee
14.00  Opening Leger des Heils, Opening door wethouder van Leeuwarden,
Friso Douwstra, majoor Bert Meijberg en ds. Margarithe Veen, voorzitter Raad                  van Kerken
14.30  Wandelen
14.45  Voedselbank
15.15  Wandelen
15.30  Sociaal Wijkteam Noord
16.15  Wandelen
16.30  Wijkcentrum
17.00  Afsluiting

 

Agenda