Wij-Zij denken

Wij-Zij denken
Datum 27 juni 2018
Tijd 20:00 uur
Locatie Heerenveen, Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2, Heereveen

Spreker: Bart Brandsma

Wij-Zij denken is aan de orde van dag. Of het nu gaat om autochtoon tegenover allochtoon, de ‘elite’ versus ‘de bevolking’, moslim versus niet-moslim”, of voor of tegen zwarte Piet; telkens speelt er polarisatie, een dynamiek die de moeite waard is om eens goed te analyseren. Wat gebeurt er nu precies?
En wat zijn onze mogelijkheden als we de dialoog opzoeken? Kunnen we effectief optreden of maken we het alleen maar erger?
Als u de sociale media volgt, krijgt u wel eens die indruk. Bart Brandsma is expert in (de)polarisatie, en brengt u met een aantal eye-openers snel op de hoogte van de basiswetten bij polarisatie. Welke rollen en mogelijkheden zijn er om iets aan het Wij-Zij denken te doen? Dat is precies wat Kleurrijk Fryslân bezighoudt. Hoe kunnen we de samenlevingsagenda zo inrichten dat
we goed samenwerken in onze prachtige provincie? En zijn er dan lessen die we kunnen leren? Bart Brandsma gaat aan de hand van hele praktische voorbeelden zijn Denkkader Polarisatie ontvouwen. Het wordt een avond van inzichten en herkenning.

Deze avond wordt belegd door Kleurrijk Fryslân in samenwerking met de Ambassade van Vrede Heerenveen en met steun vanuit de contactgroep Islamitische Verenigingen en kerken/Raad van Kerken Heerenveen.

Apostolisch Genootschap
Piet van der Hemstraat 2
8442 JT Heerenveen
Hoe laat?
Aanvang: 20. 00 uur
Inloop: 19.45 uur

Agenda