Zintuin Barstende bubbels

Datum 7 november
Tijd 15:00 uur
Locatie Leeuwarden, de Kanselarij, Turfmarkt 11
Entree
€ 20,00

BARSTENDE BUBBELS
Een middag over het loslaten van (voor)oordelen en het omarmen van
veelkleurigheid.

ACHTERGROND
De landelijke ‘Roze Zaterdag’ vindt dit jaar in Leeuwarden plaats op 16
oktober in plaats van in juni. De ZINTUIN wil daar van harte een voorzet voor
geven. Op deze Roze Zaterdag wordt op veel plekken de regenboogvlag
gehesen, symbool dat ieder mens uniek is en erbij hoort. Met het hijsen
van de regenboogvlag geven gemeenten een boodschap af aan burgers,
werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te
staan voor diversiteit.
Maar hoe ‘iepen’ is onze ‘mienskip’ eigenlijk? Kun je altijd en overal uitkomen
voor wie je bent? Wat is de zin/onzin van etiketten plakken? Blijven we veilig
in onze bubbel of durven we te zeggen: barst maar open! En wat doen we als
we merken dat onze medemens niet geaccepteerd wordt?
Met Silvia Borren en Ulbe Tjallingii gaan we samen met jullie op zoek naar
antwoorden. Onze gedachten daarover worden speels op weg geholpen met
drama, kunst en muziek.

Programma en opgave zie https://www.dezintuin.nl/

Agenda