Zoveel vormen van stilte

Zoveel vormen van stilte
Datum 14 maart 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Leeuwarden, Tresoar
Entree
€ 5,00

Zoveel vormen van stilte

 Het aarzelende, doffe geluid
Van de vrucht die losscheurt van de boom
Onder het onverstoorbare gezang
Van de diepe stilte in het bos….

Dit gedeelte uit een gedicht van Osip Mandelstam laat zien, hoe stilte zich onverwacht laat horen.

Gedichten, teksten en klanken geïnspireerd door voornamelijk de boeken De innerlijke ruimte van Maria de Groot,  Onbevangen  van Johan Goud  en Stilte als antwoord  van Sara Maitland worden  aangereikt om het begrip ‘Stilte’ (verder) te verkennen en te verdiepen.

Stilte heeft zo vele kleuren en de beleving van stilte wordt sterk bepaald door de situatie waarin wordt verkeerd. Genieten van de stilte in de natuur bij zonsopgang of juist de onrust en angst, die stilte met zich brengt bij het kwijt zijn van de weg. Stilte kan op zo vele manieren worden gedefinieerd en toch wordt er maar weinig in de drukte van alledag bij stil gestaan. Het voelt vaak onwennig, als er ergens een stilte valt of een stilteplek zich voordoet in een openbare ruimte; hoe daar dan mee om te gaan?

Er worden twee bijeenkomsten van twee uur aangeboden om een stap op de plaats te maken om met elkaar de verschillende aspecten van stilte (verder) te verkennen (kennis), te beleven en evt. onderling uit te wisselen. Vragen die daarbij aanbod komen zijn onder meer:

  • Hoe zijn de verschillende vormen van stilte te benoemen met hun kwaliteiten ?
  • Welke plek heeft stilte in mijn (geloofs)leven ?
  • Zou stilte meer tot (bewust) leven kunnen bewegen en hoe dat vorm en inhoud te geven ?

Mirjam van der Hout, lid van de Remonstranten te Leeuwarden, begeleidt deze avonden. Zij verdiepte zich in de filosofie en de theologie door het volgen van verschillende opleidingen. Vanuit haar Remonstrantse traditie zal zij het onderwerp ‘Zoveel vormen van stilte’ benaderen.

Data : tweede bijeenkomst 14 maart 2018, van 20.00 – 22.00 uur

Locatie : Tresoar

Kosten : € 5,- per avond

Opgave:  leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda