Estafettegroep

De estafettegroep organiseert een paar diensten per jaar. Wij vinden het van groot belang dat onze Gemeente zich op een creatieve, open en interactieve wijze laat zien en dat mensen (leden en niet-leden) zich uitgenodigd voelen om mee te doen. Twee à drie mensen bereiden een dienst voor.

Wil je een keer (of vaker) meewerken aan de voorbereiding en uitvoering? Of meer informatie? Contact: Anna Christien Piebenga, info@piebenga.nl