ds. Marjan van Hal, avondmaal

ds. Marjan van Hal, avondmaal
Datum 22 oktober
Tijd 10:30 uur
Locatie Leeuwarden, Waalse kerk

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

22 oktober houden we de dienst weer rond de tafel. We delen ook brood en wijn. Een dienst rond de tafel leent zich meer voor een tafelgesprek dan voor een preek. Het idee is met elkaar van gedachten te wisselen over zielzorg: hoe zorg jij voor je ziel? Het zou fijn zijn als een paar mensen daar iets over willen zeggen. Een gedachte of gedicht over de ziel inbrengen mag ook. 

De ziel is lange tijd in diskrediet geweest. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel raakte iets belangrijks verloren: de toegang tot onszelf als innerlijkheid (aldus dr. Reneé van Riessen in haar boek: “De ziel opnieuw”). Of zoals een bijbeltekst het zo treffend zegt: Wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?(Marcus 8, 36)

Agenda