Vacatures

Functie 1: Projectleider Innovatie (0,4 fte)

Functie 2: Creatief leider Innovatie (0,4 fte)

Twee boeiende en veelzijdige posities in een veranderende organisatie

 

1.Aanleiding voor de vacatures

In november 2020 stelden de remonstranten een nieuwe beleidsvisie 2020-2030 vast. Een belangrijk uitgangspunt in deze visie is dat de traditionele vorm van kerkzijn niet toereikend is om het remonstrantse gedachtegoed door te geven aan ons nageslacht. Mensen gaan minder naar de kerk, maar zijn wel op zoek naar eigentijdse vormen van inspiratie die bij hen passen. Van oudsher concentreert zich het aanbod op de traditionele zondagsdienst, maar meer en meer ontwikkelt zich ook een “buitenkerkelijk” aanbod. Om op de veranderende behoefte in te spelen is in 2018 gestart met vier Innovatiepredikanten. De ervaringen van deze predikanten leiden nu tot een aanpassing in het beleid. De uitkomst is dat het werken met innovatiepredikanten niet meer de primaire werkvorm is om aan innovatie te doen, maar dat de focus veel meer gelegd gaat worden op innovatieprojecten. Om te stimuleren dat projecten door de hele organisatie opgepakt kunnen worden (zowel gemeentelijk als regionaal als landelijk) en daarbij van elkaars projecten geleerd kan worden, ontstaan twee vacatures: Projectleider Innovatie en Creatief leider Innovatie. Een uitgebreide toelichting op innovatie is verwoord in het document: “Innovatie: de ingeslagen weg en hoe verder in 2022”.

2.Functies, profielen, interactie en aansturing

Er zijn twee innovatievacatures:

 1. Creatief leider Innovatie (0,4 fte)
 2. Projectleider Innovatie (0,4 fte)

De Projectleider Innovatie en de Creatief leider Innovatie gaan samen het Innovatieproces van de remonstranten stimuleren en regisseren. Zij zijn als het ware de “enablers” van het innovatieproces. De creatief leider is inspirator en ondersteunt bij conceptontwikkeling van innovatieprojecten. De Projectleider heeft een meer zakelijke insteek. Deze persoon ondersteunt bij projectaanvragen en bij fondsenwerving en is verantwoordelijk voor een goede interne organisatiebrede communicatie over het proces, zorgt voor managementrapportages en bewaakt de follow-up. In samenspraak zorgen ze voor afstemming met gemeenten, met de werkgroep innovatie, met de taakgroep Marketing & Communicatie, met InZicht en met de CoZa. Beide personen werken nauw met elkaar samen en zijn ook samen verantwoordelijk voor het innovatieproces. Ze hebben in beginsel een eigen portefeuille als eerste aandachtsgebied, maar zijn ook elkaars back-up. Ze versterken elkaar en dagen elkaar uit, acteren los van elkaar, maar trekken ook samen op. De algemeen secretaris is leidinggevende van beide personen. De voortgang van het innovatieproces wordt bewaakt in de werkgroep innovatie, waar de algemeen secretaris in participeert. De werkgroep Innovatie staat onder leiding van de voorzitter van de taakgroep Personeel, Gemeenten en Innovatie (CoZa-lid).

3.Taken en competenties

De Projectleider Innovatie en Creatief leider Innovatie zijn samen verantwoordelijk voor het portfolio van innovatieve activiteiten, conform het door de CoZa vastgestelde innovatiebeleid. Zij monitoren constant of de portfolio dienstig is aan de doelstellingen voor innovatie. Bij lacunes initiëren zij dat die worden opgevuld en eventueel dat bestaande activiteiten zo nodig worden bijgestuurd. De portfolio kan bestaan uit reeds bekende vormen (bijvoorbeeld blogs, (online) kringen, lezingen) maar juist ook uit nieuwe vormen.

Beide Innovatieleiders maken zoveel mogelijk gebruik van ideeën, competenties en menskracht binnen de Broederschap. Dus bij gemeenten, het seminarium, de predikanten en de taakgroepen. Dat betekent “halen en brengen” bij deze groepen.

Creatief leider Innovatie
Als creatief leider Innovatie ben je de creatief inspirator. Je stimuleert innovatie initiatieven door de hele organisatie heen en ondersteunt bij conceptontwikkeling. We verwachten dat je, samen met de zakelijk leider, kansen voor innovatie en innovatieprojecten signaleert.

We laten ons graag bij je sollicitatie verrassen door de ideeën die je hebt om innovatie bij de remonstranten een boost te geven.

Zakelijk leider Innovatie
Als zakelijk leider Innovatie monitor je het innovatieproces. Je weet precies welke projecten er lopen en in welke fase ze zitten. Je ondersteunt bij projectaanvragen en bij fondsenwerving en je bent verantwoordelijk voor een goede interne organisatiebrede communicatie over het proces, zorgt voor managementrapportages en bewaakt de follow-up van projecten. We verwachten dat je, samen met de creatief leider, kansen voor innovatie en innovatieprojecten signaleert.

Competenties voor beide profielen
We verwachten bij beide profielen dat kandidaten in ieder geval over de volgende vaardigheden beschikken:

     • Je communiceert goed. Ideeën creëren is één, ze verder brengen is minstens net zo belangrijk.
     • Je bent een teamplayer.
     • Je hebt natuurlijk leiderschap: je weet waar we naar toe moeten en hoe je mensen meekrijgt.
     • Ervaring met social media is ingebakken. Je hebt goed gevoel bij welke projecten passen bij welke doelgroepen en hoe je deze het beste kunt bereiken.
     • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
     • Je hebt affiniteit met het remonstrants gedachtengoed

 

4.Bezoldiging
-Je krijgt een aanstelling van één jaar bij de Remonstranten met uitzicht op verlenging met twee jaar bij goed functioneren.
-De functieomvang is 0,4 fte.
-Voor honorering en overige arbeidsvoorwaarden volgen de Remonstranten de arbeidsvoorwaarderegeling van de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
-Uitgangspunt is salarisschaal 10 ( EUR 2571,83 – 4350,10 bij een fulltime dienstverband).
-Op predikanten is de Traktementsregeling voor predikanten 2022 van toepassing.
-Verloning via een ZZP contract is mogelijk.

5.Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Annemarie Gerretsen, Algemeen Secretaris, tel. 06 182 48884 of email: algemeensecretaris@remonstranten.org

6.Procedure

 • Kandidaten kunnen solliciteren door hun motivatie en CV te sturen voor 15 mei 2022 naar email: personeel@remonstranten.org, t.a.v. Mariëlle van Royen onder vermelding van de functietitel.
 • Selectiegesprekken zullen in principe plaatsvinden in de maand mei.
 • Inzet voor de start van de functies is 1 september 2022. Uiteraard kunnen daar nadere afspraken over worden gemaakt, rekening houdend met eventuele opzegtermijnen bij andere functies.